Tas no. 2

leer

tuigleer

nylongaren

techniek: stikken en knopen